Porady

Czy lampy ostrzegawcze dla pojazdów są ważne także w rolnictwie?

Lampy błyskowe, które emitują ostrzegawcze światło koloru żółtego, montuje się na większości spośród samojezdnych rolniczych maszyn. Według policji, użytkowanie tego typu sygnału w przypadku standardowego poruszania się po publicznych drogach rolniczymi maszynami, nie jest dozwolone. 

Obowiązujące przepisy

Kwestie odnośnie tego, czy w pojeździe rolniczym, ma być lampa ostrzegawcza, czy też wręcz przeciwnie – nie może jej być, reguluje artykuł 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Na wstępie jest w nim napisane, iż sygnały błyskowe żółtego koloru powinny być wysyłane przez pojazd przeprowadzający na drodze prace o charakterze porządkowym, modernizacyjnym albo remontowym. 

Wyżej wymienione przepisy mówią również o tym, iż sygnały żółtej barwy powinny być także wysyłane przez pojazd, który z uwagi na konstrukcję, nietypowe zachowanie albo ładunek, może zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwo na drodze. Sygnału tego może używać również holowany pojazd (zamiast jego oznaczenia odblaskowym trójkątem). 

Warunki stosowania lamp ostrzegawczych 

Jak informuje Policja, warunkiem do skorzystania z uprawnień do użytkowania błyskowych świateł o barwie żółtej, będzie wykonywanie czynności na drogach (na przykład prac modernizacyjnych, remontowych czy porządkowych). Dlatego też w pojeździe, który nie wykonuje określonych przez ustawę czynności na drodze, nie mogą zostać włączone światła błyskowe o żółtej barwie. Osoba kierująca pojazdem, który nie będzie wykonywał czynności na drodze, ani też nie będzie holowany, nie ma niestety prawa do używania sygnałów ostrzegawczych żółtej barwy. 

Osobną kwestią będą maszyny rolnicze mające nietypową konstrukcję, albo też przewożące nietypowe ładunki. Do skorzystania ze świateł błyskowych o żółtej barwie, uprawniony będzie każdy z pojazdów, który ze względu na swoją konstrukcję, nietypowe zachowanie albo ładunek, może zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu na drodze.  

Zatem należy zauważyć, iż zgodnie z przyjętą przez Policję interpretacją przepisów, poruszanie się maszyn rolniczych (także z przyczepą albo też innego typu urządzeniami, chociażby zawieszanymi) z włączonym błyskowym światłem o żółtej barwie na drogach publicznych, jeżeli nie przeprowadzają one na drodze prace o charakterze modernizacyjnym, remontowym, albo porządkowym, zaś zostały dopuszczone do ruchu drogowego, jest niezgodne z prawem. 

traktor

Możemy to zrozumieć w ten sposób, iż poruszając się każdą maszyną, czy narzędziem rolniczym spełniającym warunki dopuszczenia go do ruchu drogowego (na przykład nie przekroczenie szerokości trzech metrów w wypadku, kiedy zaczepione jest narzędzie polowe), nie jest dozwolone włączanie koguta, gdyż grozi to otrzymaniem mandatu. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba, aby przejechać przez część drogi kombajnem wraz z przyczepionym do niego hederem, albo wystającym balotem z przyczepy, lub ładowaczem z przyczepionym osprzętem, a wiadomo, iż uniknięcie tego typu sytuacji nie jest czasami możliwe, powinno się włączyć sygnał, chociaż oczywiście taki przejazd nie będzie zgodny z zasadami ruchu drogowego. Na pewno jednak będzie bezpieczniejszy.

Pokaż więcej

Starsze artykuły

Back to top button
Close