Warsztat rolnika

Wybór dysz opryskiwacza we współczesnym gospodarstwie

We współcześnie prowadzonym gospodarstwie rolnym, praktycznie nie istnieje możliwość by nie stosować szerokiej gamy nawozów. Istnieją ich różne rodzaje, a często stosowane są nawozy azotowe w formie wodnego roztworu saletrzano – mocznikowego czyli tzw. RSM. Nawozy te rozpylane są z jadącego ciągnika. Ich rozpylanie odbywa się za pośrednictwem opryskiwacza, wyposażonego we właściwie dobrane dysze, które stanowią najważniejszą jego część. Stosowanie takich nawozów działa ochronnie na rośliny (tj. chroni je przed ewentualnymi szkodnikami, które mogą niestety skutecznie nadszarpnąć produkcję rolną). Ponadto substancje takie w wyraźny sposób działają odżywiająco na roślinność, dając w przyszłości tym samym obfite plony – które niewątpliwie ucieszą każdego rolnika.

Praca W Terenie, Ciągnik, Rolnik, Pole

Właściwy sprzęt rolniczy

Wybór właściwego sprzętu rolniczego (dostępnego chociażby w miejscu takim jak internetowy sklep rolniczy) ma zasadnicze znaczenie w działalności rolniczej, gdyż w przypadku nawozów RSM, będzie wpływał na ich odpowiednie dozowanie. To z kolei przełoży się na utrzymanie właściwego stężenia nawozu, tak by był on skuteczny, ale też by nie zadziałał niszcząco na rośliny. Pamiętać należy, że nierównomierne rozprowadzenie nawozu na polu upraw, może doprowadzić do uszkodzenia i spalenia roślin, które nieopatrznie otrzymają zbyt dużą dawkę substancji.

Z uwagi na fakt, że za rozkład i proporcje właściwego rozpylania nawozu odpowiadają elementy końcowe (wyjściowe) opryskiwacza, czyli dysze do RSM – to na nie należy zwrócić szczególną uwagę. Ich stan techniczny oraz inne właściwości muszą spełniać założone normy, by stosowane nawozy pomogły w prowadzonej działalności rolniczej, a nie ją utrudniały, powodując straty i zniszczenia.

Jak więc wybrać dysze?

Należy zwrócić uwagę z jakich komponentów są one wykonane. Otóż na rynku dostępne są dysze ze stali nierdzewnej, dysze wykonane ze specjalnego polimeru. Znajdziemy też dysze ceramiczne lub mosiężne. Kierując się tym kryterium wybrać trzeba dysze z materiału, który zapewni stosunkowo największa kwasoodporność.

Dysze dzielą się także ze względu na swój sposób funkcjonowania i charakter opryskiwacza na dysze ciśnieniowe, pneumatyczne czy atomizujące (rotacyjne). Różnica między nimi będzie głównie skupiała się na różnej objętości emitowanych przez nie kropel roztworu aktywnego. Istnieje także dysza eżektorowa. Wytwarza ona duże krople o sporej objętości, które dzięki temu są odporne na działanie wiatru i tym samym na nierównomierne rozprowadzenie ich na polu z uprawami rolniczymi. Dysze te występują na rozpylaczach dwustrumieniowych, które są szczególnie polecane, gdyż pozwalają na dogłębną penetrację opryskiwanego terenu – nawet pod wierzchnie warstwy grudkowatej gleby.

Wybór dysz jest więc kwestią indywidualną, gdzie zawsze należy kierować się własnymi oczekiwaniami wobec tego typu sprzętu i tego co potrafi on nam zaoferować.

Ciągnik, Nawozy, Pestycyd, Spray

Kontrola stanu dyszy rozpylającej

Nie trzeba tłumaczy, że dysze RSM, stanowiąc bardzo ważny element sprzętu rolniczego winny być regularnie kontrolowane pod względem ustalenia, czy zachowują stosowną drożność. Ważne jest także by ocenić ich ewentualne zużycie czy wykryć wdającą się korozję. Niezdiagnozowane zużycie lub zapchanie dyszy, grozić może bowiem spaleniem roślin uprawnych, lub niekontrolowanym ubytkiem drogich nawozów, co przyczyni się do strat finansowych gospodarstwa – a tego należy jak najbardziej unikać.

W celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, zasadnym jest dokonać porównania dysz używanych z tymi jeszcze nieeksploatowanymi – nadmierne różnice w kształcie i strukturze końcówki będą sygnałem, że nadszedł czas na wymianę dyszy.

Pokaż więcej
Back to top button
Close