Aktualności

Błędy w uprawie soi

Od kilku lat można zauważyć, iż uprawy soi w Polsce wzrastają. Trzeba jednak wiedzieć, że uprawa tej rośliny nie jest prosta, zwłaszcza w naszych warunkach atmosferycznych. W związku z tym wciąż wielu rolników popełnia różne błędy, które powodują, iż uprawy nie są wysokie i opłacalne. Warto zatem poznać najczęściej popełniane błędy i wiedzieć jak ich unikać.

Zły dobór i stan gleby

Czytając różne porady rolnicze da się zauważyć, jak często podejmowany jest temat odpowiedniego przygotowania gleby do uprawy soi. Soja jest bowiem rośliną, która wymaga bardzo dobrej gleby do tego, aby mogła optymalnie rosnąć. Dlatego nie powinno się jej sadzić na glebach, które są podmokłe, kwaśne i zalewowe. Niezbyt dobra będzie także gleba piaszczysta. Soja można w takim przypadku nie zmagazynować odpowiedniej ilości wody. Najlepiej soja rozwijać będzie się na glebach klasy od I do IV B. Poza wyborem odpowiedniej gleby nie można zapomnieć o jej odpowiednim przygotowaniu. To częsty błąd popełniany przez rolników. Gleba pod zasiew soi powinna być przede wszystkich odpowiednio spulchniona oraz powinna cechować się rozdrobnioną strukturą. Gleba powinna być także odpowiednio miękka.

Użycie nitraginy

Wszelkie informacje dla rolników dotyczące siewu soi mówią także o użyciu nitraginy. Konkretnie chodzi o zaprawienie gleby nitraginą, na której wcześniej nie uprawiano roślin motylkowych. W takiej glebie brak jest bakterii nitraginy, co powoduje, że soja nie będzie się prawidłowo rozwijać. Ważne jest także zaprawienie nasion soi z nitraginą. Można to zrobić zarówno na mokro, jak i na sucho. Pamiętać należy, aby nasiona i nitragina zostały ze sobą dobrze wymieszane. Istotne jest także to, aby takie zaprawienie przeprowadzone zostało prawidłowo. Do zaprawienia dojść powinno tuż przed siewem oraz co ważne, w ciemnym pomieszczeniu.

Nieodpowiednia ilość nasion i zły rozstaw rzędów

Często popełnianym błędem jest także wysiew zbyt dużej lub zbyt małej ilości nasion soi. Ogólnie rzecz ujmując, najlepiej jeśli na jeden hektar przypadać będzie od 120 do 180 kg nasion. Jeśli ilość nasion zostanie znacznie przekroczona, wówczas rośliny będą miały zbyt mało miejsca na prawidłowy rozwój. Częstym błędem jest także zły rozstaw rzędów z roślinami. Bywa on zbyt gęsty lub zbyt duży. Najlepiej kiedy rozstaw rzędów wynosi od 15 do 40 cm. Jeśli rozstaw jest zbyt gęsty rośliny będą miały za mało miejsca na prawidłowy rozwój. Jeśli będzie zbyt duży to uprawa będzie po prostu nieefektywna.

Czas siewu

Niejeden portal rolniczy podejmuje także kwestię czasu, w którym odbywa się siew. Najlepszym czasem na siew soi jest końcówka kwietnia oraz początek maja. Wtedy bowiem temperatura przekracza 8 stopni. Jeśli temperatura będzie niższa może to wpłynąć na nieprawidłowy rozwój rośliny. Soja jest bowiem rośliną niezwykle wrażliwą na przymrozki.

Chwasty

Na koniec warto także wspomnieć o tym, że wielu rolniku dopuszcza do zachwaszczenia upraw. To powodować może znaczne zmniejszenie plonów, a także ich zanieczyszczenie. Warto w związku z tym stosować różne środki zapobiegające zachwaszczeniu upraw.

Pokaż więcej

Starsze artykuły

Back to top button
Close